QC Hồ sơ

Đội Kiểm soát Chất lượng :

  • Kiểm tra chất lượng trong mỗi bước.
  • Đội ngũ nhân viên kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp để tránh những sản phẩm không đạt chất lượng đến tay khách hàng.
  • Kiểm tra nghiêm ngặt về nguyên liệu, sản xuất và giao hàng.
  • Đầy đủ các thiết bị trong phòng thí nghiệm.
  • Tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001 một cách nghiêm ngặt.
  • Nỗ lực liên tục để cải tiến, tìm kiếm mức chất lượng cao hơn.

 

Các thủ tục kiểm tra:

Nhà máy có hàng trăm bài kiểm tra được sử dụng để xác định độ tinh khiết, hiệu lực và chất lượng của

các nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng đều sử dụng thiết bị hiện đại đảm bảo

độ chính xác hoàn toàn.

 

 

 

Thử nghiệm sản phẩm:

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sản xuất, một sản phẩm có thể được kiểm tra.Nếu nó không đáp ứng tiêu chuẩn quy định

lô được thu hồi ngay lập tức và trong giai đoạn sản xuất cuối cùng, sản phẩm phải

trải qua các thủ tục kiểm soát chất lượng cuối cùng trước khi nó có thể nhận được phân loại 'đạt'

phát hành nó để bán.

 

 

Kiểm tra Lặp lại:

Cũng như tiêu chuẩn kiểm tra nguyên liệu thô và thành phẩm được kiểm tra về độ nặng

hàm lượng kim loại.Trong những năm gần đây, đã có một vấn đề nghiêm trọng với hệ thống ngầm

Nhà máy sản xuất các sản phẩm chất lượng kém chứa đầy kim loại nặng độc hại.Điều này là bởi vì

chúng không được cấp phép và do đó không có nghĩa vụ phải kiểm tra những thứ này;khi bạn mua giá rẻ

sản phẩm - bạn phải trả giá bằng sức khỏe của mình.

Mặc dù mức độ kim loại nặng được tìm thấy trong nguyên liệu thô có thể được chấp nhận, nhưng một khi nó có

được trộn với các hợp chất khác và các phản ứng diễn ra những mức này có thể thay đổi.Thử nghiệm

trong suốt quá trình sản xuất do đó đảm bảo Nhà máy của chúng tôi chỉ phát hành sản phẩm an toàn nhất và

hợp chất hữu hiệu nhất.

Để lại lời nhắn